Các kiểu bài trí bàn thờ gia tiên miền Nam

Bài trí bàn thờ gia tiên sẽ có những điểm khác biệt trong từng văn hóa khác nhau. Mỗi vùng miền lại có một cách bài trí, sắp xếp và lựa chọn đồ thờ cúng khác nhau để trưng lên bàn thờ. Ngày hôm nay, cùng ANAMO khám phá về các kiểu bài trí bàn thờ gia tiên miền Nam để hi

read more